ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΙΣ - ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Αιματολογικές - Βιοχημικές - Ορμονολογικές - Ανοσολογικές εξετάσεις
Προγεννητικός έλεγχος - προγεννητικός
Καρκινικοί δείκτες - test
Καθημερινά 07:30 - 14:30 & 18:00 - 20:00

Κομνηνής Άννης 1-3, Τρίκαλα
2431023530
2431023532
6977609550