ΑΝΕΜΗ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ Α.Μ. Ο.Ε.

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΑ-ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Δροσοπούλου Ιωάννου 3, Αθήνα
2108821101
6936191747