ΔΗΜΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Διαθέτουμε πλήρης εξοπλισμένο εργαστήριο.
Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως οδοντοτεχνικές εργασίες.

Ηλιοδώρου 8, Λάρισα
2410611137
6932195696