ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σπειραματονεφρίδια, λευκωματουργία, αιματουργία, νεφρολιθίαση, υπέρταση.
Δέχεται με ραντεβού.

Άγιος Νικόλαος, Βόλος, Μαγνησία
2421028075
6973302554