ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Σπουδές:

1987 Αποφοίτηση από την Ιατρική Αθηνών
1993 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνώστη
Εργασιακή Εμπειρία:
1994-σήμερα Υπεύθυνος Ακτινολογικού Τμήματος Μαστού ΙΚΑ Αμαρουσίου.
1994-2000 Υπεύθυνος Ακτινολογικού Τμήματος Μαστού Διαγνωστικού Κέντρου ‘ΔΙΑΓΝΩΣΗ’
2000-2004 Διαγνωστικό Κέντρο ‘ΠΡΟΛΗΨΗ’ 2004-2010 Ευρωκλινική Αθηνών
2004 – σήμερα Μαιευτήριο ‘ΛΗΤΩ’
2009 – σήμερα Κέντρο Διάγνωσης Μαστού Ψηφιακή Τομοσύνθεση
Πιστοποιητικά:
2007 "Απεικόνιση του μαστού", Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
2008 "Σύγχρονα Ακτινολογικά Θέματα", 1ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο
2008 "Mammasonography cource", International Academy of Medical Ultrasound
2008 Certificate of attendance, EUSOBI Education Cource Athens
2009 "Απεικονιστικές μέθοδοι", 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας
2009 Hologic Selenia Dimensions Tomosynthesis Reader Training King΄s College Hospital
2010 Δίπλωμα συμμετοχής, 3ο Ακτινολογικό Συνέδριο Κύπρου - Ελλαδικού

    Ψηφιακή Μαστογραφία με τομοσύνθεση
    Υπερηχογράφημα μαστού με ελαστογραφία
    Τρισδιάστατο υπερηχογράφημα μαστού
    Βιοψίες μαστών
    Στερεοτακτική βιοψία μαστού
    Τρίπλεξ αγγείων

Αναστ. Τσόχα & Δημ. Σούτσου, Αθήνα
2106438070
6946460688