ΒΑΛΒΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Ιατρείο μικρών - μεγάλων ζώων, ειδικότητα στα ιπποειδή
Εμβόλια - θεραπείες - επεμβάσεις
Κτηνιατρικό φαρμακείο
Δέχεται καθημερινά 10:00 - 13:30 & 17:30 - 20:00 εκτός Τετάρτης απογεύματος

Μεσαριά, Σαντορίνη
2286031482
6977003996